4 yếu tố kết hợp để tăng trưởng doanh số trong chương trình Khuyến mãi hiệu quả

Sử dụng các loại chương trình marketing, các kịch bản khuyến mãi là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tăng trưởng doanh số, thu hút khách hàng, giữ chân khách tạo ra thương hiệu với nhóm khách hàng trung thành.


Đa số các thương hiệu chưa biết các sử dụng hiệu quả Marketing cho kế hoạch phát triển theo từng thời điểm vì các lý do sau:


Đầu tiên, không có mục tiêu, khi không có mục tiêu thì các chương trình thường được triển khai bộc phát như Doanh số kém thì làm hay hàng tồn nhiều thì làm. Dẫn đến hiệu quả kém, do làm chương trình tăng doanh số vào thời điểm nhu cầu khách hàng thấ p, không có kế hoạch xả hàng hiệu quả nên truyền thông kém, vận hành kém, không đạt mục tiêu. Các bạn có thể tham khảo một số gợi ý và tài liệu sau để triển khai kế hoạch marketing hiệu quả:

Các yếu tố kết hợp để tăng trưởng doanh số trong chương trình Khuyến mãi hiệu quả:
1. Chương trình Khuyến mãi cần có mục tiêu cụ thể để tăng doanh số:
* Tăng lượng khách hàng (tiềm năng, tiếp cận, hoặc khách biết)
* Tăng tỷ lệ chuyển đổi (chuyển đổi từ nhận diện sang tương tác, từ tương tác sang đến cửa hàng/mua hàng)
* Tăng giá trị trung bình đơn (nhắm vào khách đã biết hoặc đã mua)
* Tăng tần xuất mua (tiếp cận trên các khách hàng đã mua để mua thêm lần 2, lần 3, lần 4, lần n…)

2. Lựa chọn tính thời điểm:
* Hiểu được nhu cầu khách hàng theo từng tháng
* Hiểu được các sự kiện khách hàng tham gia như đi biển, khai trường, đi bar, đi làm,…
* Hiểu được cách thức khách hàng tìm kiếm các thông tin về sản phẩm để đánh giá họ bị ảnh hưởng bởi những kênh thông tin, xu hướng nào

3. Có tư duy về lộ trình triển khai, chi tiết tại slide:
https://drive.google.com/…/1zH3QuMxDyRrkbnUc…/view…
4. Có checklist kế hoạch triển khai để thực hiện đúng kế hoạch:

Phùng Thanh Ngọc – Cảm ơn vì đã đọc đến đây – Nếu bạn thấy “giá trị” hãy chia sẻ để mọi người hiểu đúng làm hiệu quả Marketing. Ngọc sẽ lần lượt xây dựng các nội dung Marketing cho các ngành khác nhau. Đâu là ngành các bạn muốn xuất hiện trong bài viết tiếp theo, comment nhé: B2B, Đào tạo, Bất động sản, Nhà hàng, Ngành bán lẻ khác?

 

Trả lời